דן טימור יצירת זוגיות

כניסה למערכת הניהול

Quote

בשפה הסינית, המילה "משבר" מורכבת משני סמלים -
האחד מיצג סכנה, והאחר מייצג הזדמנות

~ ג'ון פ. קנדי ~
Next